«Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթ

 Սիրելի՛ սովորող, ծնող, փաթեթում ներառված են  «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի բաղադրիչներն ընդգրկող բազմաբնույթ նախագծեր՝ տարբեր նախասիրություններ, հետաքրքրություններ ունեցող սովորողների, ընտանիքների համար։ 

Կարո՛ղ եք ընտրել և ընտանիքով իրականացնել առաջարկվող աշխատանքները։ 

Մաղթում ենք հետաքրքիր, ուրախ, ուսումնական ժամանաց։

Ընթերցողական նախագծեր

Առաջին դասարանի սովորողների համար

Երկրորդ դասարանի սովորողների համար

Երրորդ դասարանի սովորողների համար

Երրորդ դասարանի սովորողների համար Շարունակել կարդալ “«Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթ”

Հեռավար ուսուցում․ նախագծեր և արդյունքներ

Մարտի 30 — ապրիլի 3. Զատիկ ուսումնական նախագծերն այս անգամ ընտանեկան նախագծերի ձևաչափում են։ Առաջադրանքները կհրապարակվեն ըստ գործունեությունների ու թեմաների, և սովորողները կունենան ընտրության հնարավորություն։ Նախագծերն ունեն մի քանի առաջադրանք, որոնք ուղղված են

  • սովորղների և ծնողների համատեղ գործունեության կազմակերպմանը,
  • սովորողների ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները զարգացնելուն
  • նոր համակարգչային ծրագրեր սովորելուն / դասվարները պատրաստում են ուսուցողական տեսադասեր/
  • իմացած ծրագրերն ավելի խորությամբ յուրացնելուն
  • սովորողների նախասիրությունների զարգացմանը

Նախագծերի ուղղություններն ըստ գործունեությունների և թեմաների Շարունակել կարդալ “Հեռավար ուսուցում․ նախագծեր և արդյունքներ”

Մարտի 30 — ապրիլի 3․ հեռավար ուսուցման նախագծեր

Առաջին դասարաններ

Շարունակել կարդալ “Մարտի 30 — ապրիլի 3․ հեռավար ուսուցման նախագծեր”

Ուսումնական գարուն․ նախագծեր (մարտի 23-30)

Առաջին դասարաններ

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական գարուն․ նախագծեր (մարտի 23-30)”

Հաշվետվություն․ լաբորատորիա

Մարտի 2-6. առցանց — հեռավար ուսուցման կազմակերպման առաջին շաբաթ․ արդյունքներ, ամփոփում

Մանկավարժական ակումբ․ հաղորդում՝ Կրթահամալիրի օրացույցով հաստատված առարկայական ֆլեշմոբերի կազմակերպում

Դպիր ամսագիր՝Հեռավար ուսուցման գործիքներից. առարկայական ֆլեշմոբ Շարունակել կարդալ “Հաշվետվություն․ լաբորատորիա”

Մարտի 2-6-ի հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում

Առաջին դասարաններ

Սաթենիկ Սիմոնյանի դասարան

Հռիփսիմե Առաքելյանի դասարան

Նելլի Թովմասյանի դասարան

Լուսինե Փաշայանի դասարան Շարունակել կարդալ “Մարտի 2-6-ի հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում”

Մարտի 2-6. Հեռավար-առցանց ուսուցման շաբաթ

1.Նախագծային ուսուցման ստուգատես․ հեռավար-առցանց ուսուցում․ուսումնական փաթեթի հավաքում

Արդյունքների վերլուծություն   /մասնակցային, որակական, բովանդակային/

2.Մայրենիի ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում, մշակում / խմբի հետ/

3.Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում, մշակում / խմբի հետ/

4. Մարտ ամսվա ուսումնական նախագծեր․ համակարգում

5.Ուսումնական ռեսուրսների հավաքագրում-մշակում․ նախագծային խմբով աշխատանք

6.Մանկավարժական ակումբ․ «Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով հաստատված առարկայական ֆլեշմոբներ»․ 1-3-րդ դասարաններ․ վերլուծություն  /մասնակցային, որակական, բովանդակային/