Մաթեմատիկա.ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր,

2021-2022  ուս. տարի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) կրթահամալիրում իրականացվող  «Ստեղծողի  դպրոց, անհատի կրթական պատվեր, մեդիակրթություն» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Ծրագիրն իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 1-3-րդ դասարաններում։ Ծրագրի կարևոր առանձնահատկությունը ոչ առարկայական, ինտեգրված ուսուցման կազմակերպումն է:

Ծրագիրն ապահովում է  պետական կրթական չափորոշչի՝ կրտսեր դպրոցին ներկայացվող պահանջները, սովորողի անհատական կրթության իրավունքը, կրթության անընդհատությունը:

Ծրագրի իրականացումը կազմակերպվում է առկա, հեռավար, առցանց-ընտանեկան ուսուցմամբ՝  ուսումնական և հասարակական նախագծերի, ստուգատեսների, առարկայական  ֆլեշմոբերի, ծեսերի, ուսումնական ճամփորդությունների, ուսումնահետազոտական ճամբարների միջոցով՝ հիմքում ունենալով ուսումնական օրացույցը:

Շարունակել կարդալ “Մաթեմատիկա.ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար”

Մայրենի լեզու. ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր,

2021-2022 ուս. տարի

    Երեխան մայրենի լեզվի կրողն է: Նա, լավ, թե վատ, ճիշտ, թե սխալ, անընդհատ հաղորդակցվում է, ճանաչում ինքն իրեն, արտահայտում իր մտքերը, փորձում հասկանալ ու հասկանալի լինել: «Մայրենի լեզվի ուսուցում» ասվածը պայմանական է, քանզի մարդն այն յուրացնում է ամբողջ կյանքի ընթացքում:
    Կրտսեր դպրոցի խնդիրն է օգնել երեխային ճիշտ ձևակերպել  գրավոր և բանավոր խոսքը, կարողանալ արտահայտել իր հույզերը, ապրումները,  զգացմունքները և հաղորդակցվել: Մայրենիի ուսուցումը`  որպես ուսուցման հիմնական լեզու, անընդհատ է ու սերտորեն կապված է սովորողի ամենօրյա գործունեության հետ: Այն պետք է նպաստի սովորողի՝ բնականոն, անկաշկանդ, ստեղծագործ, տրամաբանող, ազատ արժեհամակարգի ձևավորմանը:
     Մայրենի լեզուն ուղղված է՝

 • սովորողի ինքնաարտահայտմանը, ինքնադրսևորմանը,
 • սեփական միտքը բանավոր և գրավոր ձևակերպելուն և արտահայտելուն,
 • սովորողի ստեղծագործական մտքի զարգացմանը:

Շարունակել կարդալ “Մայրենի լեզու. ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար”

Հեղինակայինը «Իմացումի հրճվանքի» ծրագրում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) կրթահամալիրում իրականացվող  «Ստեղծողի  դպրոց, անհատի կրթական պատվեր, մեդիակրթություն» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Ծրագիրն իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 1-3-րդ դասարաններում։

Կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցները գործում են դպրոց-պարտեզների (այսուհետ՝դպրոց) կազմում․

Ծրագիրն ապահովում է պետական կրթական չափորոշիչի՝ կրտսեր դպրոցին ներկայացվող պահանջները, սովորողի անհատական կրթության իրավունքը, կրթության անընդհատությունը:

Շարունակել կարդալ “Հեղինակայինը «Իմացումի հրճվանքի» ծրագրում”

«Մաթեմատիկա» առարկայի ուսումնական ծրագիր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր,

2021-2022 ուստարի

Մաթեմատիկա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) կրթահամալիրում իրականացվող  «Ստեղծողի  դպրոց, անհատի կրթական պատվեր, մեդիակրթություն» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Ծրագիրն իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 1-3-րդ դասարաններում։

Ծրագիրն ապահովում է պետական կրթական չափորոշիչի՝ կրտսեր դպրոցին ներկայացվող պահանջները, սովորողի անհատական կրթության իրավունքը, կրթության անընդհատությունը:

Ծրագրի իրականացումը կազմակերպվում է առկա, հեռավար, առցանց-ընտանեկան ձևերով:

Շարունակել կարդալ “«Մաթեմատիկա» առարկայի ուսումնական ծրագիր”

Գնահատումը 1-3-րդ դասարաններում

Ըստ  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կարգի «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրում գնահատումը գնահատանիշով չի իրականացվում: Այն  ապահովում է սովորողների և դասավանդողների զարգացումը, ինքնակրթության խթանումը, ոգևորությունը:

Սովորողի գնահատումը արձանագրվում է զարգացման թերթիկում (աճի բնութագիր), որը նույնպես բաղկացած է չորս ուսումնական շրջաններից։ Աճի բնութագրում արձանագրվում են սովորողի գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները, սոցիալականացումը, մասնակցությունը կրթահամալիրային նախագծերին, ստուգատեսներին, ֆլեշմոբերին։ Փաստաթուղթը լրացնում են դասվարը, դասարանում աշխատող առարկայական ուսուցիչները։ Աճի բնութագիրը տեղադրվում է դպրոցի էլ․ հարթակում՝ Onedrive-ում,  և էլ․հասցեով այն անհատապես ուղարկվում է յուրաքանչյուր ծնողի։ Ծնողն ուսումնասիրում է բնութագիրը, հարցերի կամ խնդիրների դեպքում, քննարկում այն լրացնողների հետ։

Ուսումնական շրջանների ընթացքում սովորողը մասնակցում է դասարանական, կրթահամալիրյան նախագծերին, միջոցառումներին, ծեսերին, առարկայական  ֆլեշմոբերին, փառատոնային ճամբարներին, ստուգատեսներին, ուսումնական ճամփորդություններին, ընտանեկան նախագծեր է իրականացնում,  որոնց գնահատումը նույնպես իրականացվում է սովորողի զարգացման բնութագրում։

Երրորդ դասարանից սկսած սովորողներն ունեն իրենց անձնական մեդիատարածքները՝ ուսումնական բլոգները, որտեղ ցուցադրված են սովորողների ամենօրյա աշխատանքները, որոնցում արտացոլվում են նրանց խոսքային, ստեղծական հմտություններն ու կարողությունները, առարկայական գիտելիքները, ընտրությամբ գործունեությունը, նախասիրություններն ու ճաշակը, լրացուցիչ կրթությունը, ինքնակրթությունը։ Բլոգում պարզ երևում է նաև սովորողի զարգացման ընթացքը։ Բլոգների ամենօրյա այցելուներն են սովորողների ընկերները, ծնողներն ու դասավանդողները։

Բլոգային աշխատանքները գնահատվում են նաև կարծիքներ բաժնում մեկնաբանություններ թողնելով, դասարանում աշխատանքների քննարկումով, լավագույն աշխատանքների թողարկումով՝ mskh.am կրթահամալիրի կայքում։

Առաջին, երկրորդ դասարանների ավարտին սովորողների գնահատումն իրականացվում է նաև «Ես կարողանում եմ» նախագծի միջոցով։ Նախագիծն ուղղված է սովորողների կարողությունների ցուցադրմանը, որը ներկայացվում է տեսաֆիլմերի, ռադիոնյութերի ձևով։

Երրորդ դասարանի ավարտին սովորողները մասնակցում են «Ելքի» ստուգատեսին։  Բլոգներում սովորողները ներկայացնում են իրենց կարողությունները բոլոր առարկաներից, ներկայացնում տարեկան հաշվետվություն։ Ներքին բլոգային  ուսումնասիրության արդյունքում գնահատվում են սովորողների տարեկան աշխատանքներն  ու արդյունքները։

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միջավայր, միջոցներ

Նյութական միջավայր

Ուսուցումը կազմակերպվում է անվտանգ, հիգենիկ և լուսավոր միջավայրում՝ սովորողի մտավոր և ֆիզիկական զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների և միջոցների կիրառմամբ:

Դասարան-լաբորատորիա

Դասարան-լաբորատորիան օդափոխվող, ընդարձակ, լուսավոր սրահ է, որտեղ ուսումնական գործունեությունն ապահովելու համար առկա են համակարգիչ, ուժեղացուցիչ, պրոեկտոր կամ հեռուստացույց, անհրաժեշտ քանակի վարդակներ, երկարացման լարեր։ Գույքը՝ թեթև, շարժական, անվտանգ։ Դասարան-լաբորատորիայում առկա է սանհանգույց, լվացարան,  հանդերձարան, կախիչներ, անհատական պահարաններ սովորողների համար։

Բակ-պարտեզ, բացօթյա տանիքներ

Բակ-պարտեզում, բաց տանիքներում սովորողն անցկացնում է իր առօրյան։ Բացօթյա տարածքներում մարզվում են, նկարում, քննարկումներ անցկացնում, շախմատ, դոմինո, լոտո, սեղանի խաղեր են խաղում, ամռային ճամբարի ժամանակ՝ լողում բացօթյա լողավազանում, խնամում են կանաչապատ տարածքը։

Երաժշտության լաբորատորիա

Երաժշտական գործունեությունն իրականացվում է երաժշտության լաբորատորիայում, որը լուսավոր, ընդարձակ տարածք է։ Ազգային երգերն ու պարերն ուսուցանվում են հարվածային, երաժշտական նվագարաններով, դաշնամուրով։

Կրթահամալիրի Մայր դպրոցի մարմնամարզության սրահ

Մարմնամարզության սրահը մշտապես օդափոխվող, մարզական գույքով հագեցած ուսումնական տարածք է։ Սովորողը սրահ է մտնում բացառապես մարզական հագուստով, գուլպաներով (մասիկներով)։ Մարզագորգը, թեթև, փափուկ, շարժական ներքնակներն ու մարզագույքը՝ օղակներ, ցատկապարաններ, գնդակներ, սովորողն օգտագործում է խնամքով և կոկիկ։

ԱրտասահմանՎիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոց

Կրթահամալիրի Հյուսիսային դպոցում գտնվող ARTասահմանում, Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոցում կազմակերպվում է սովորողների տեխնոլոգիական գործունեությունը։ Կազմակերպվում են վարպետության պարապմունքներ, ցուցահանդեսներ-ցուցադրություններ՝ սովորողների, կրթական համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Արտասահմանում միշտ խաղաղ, ստեղծագործ միջավայր է։

Ագարակ

Ուսումնական Ագարակում սովորողները ծանոթանում են Ագարակի բնակիչներին, մասնակցում են կենդանիների, թռչունների խնամքի աշխատանքներին, զբաղվում են երկրագործությամբ, ձիավարությամբ։

Արևմուտքի փակ լողավազան

Կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոցի փակ լողավազանը հագեցած է լողի պարապմունք անցկացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր հարմարություններով։ Այնտեղ սովորողները օգտվում են հանդերձարանից, ինքնուրույն զգեստափոխվում են, ցնցուղ են ընդունում և մարզչի հրահանգներին հետևելով լողավազան են մտնում։

Բուսաբուծության լաբորատորիա

Կրթահամալիրի Քոլեջում գտնվող բուսաբուծության լաբորատորիան ընդարձակ սրահ է՝ նոր, թարմ, հետաքրքիր լուծումներով։ Կան տարատեսակ բույսեր,  կենդանիներ, որոնց խնամքով զբաղվում են սովորողների խմբերը։

Մեդիագործիքներ, մեդիամիջավայր

Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է ուսուցողական թվային միջոցների կիրառմամբ: Ուսումնական գործընթացի յուրաքանչյուր մասնակից (դասվար, սովորող) ուսումնական պարապմունքին ներկայանում է տեխնիկական պահանջներին բավարարող անհատական թվային միջոցով (նոթբուք-նեթբուք-պլանշետ): Պահանջները ներկայացված են ելնելով կրթական գործընթացի ընթացքում գործածվող սարքավորումներից, ծրագրերից և լուծվող խնդիրներից։ Ուսումնական միջավայրում հասանելի է ինտերնետ կապը։

Էլեկտրոնային անձնական հասցեն վարելը, դասավանդողի բլոգին, կրթահամալիրի կայքին, դպրոցի ենթակայքին հետևելը և դրանց աշխատանքին մասնակցելը, սովորողի ուսումնական աշխատանքն է:

Էլեկտրոնային փոստ` outlook համակարգում

Էլեկտրոնային փոստի միջոցով է ապահովվում ամենօրյա-անընդհատ առցանց կապը սովորողի (ընտանեկան դպրոցի) հետ, տեղեկատվության փոխանցումը, բացակա սովորողների առցանց ներգրավվումը ուսումնական գործընթացին։

Ուսումնական պարապմունքներից հետո դասավանդողը դասարանական խմբի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է օրվա գործունեության մասին պատումը, որում համառոտ նկարագրում է օրվա կատարած աշխատանքը և հետագա անելիքները։ Փոստի միջոցով է ապահովում նաև հետադարձ կապը՝սովորողն էլ ուսուցչին է ուղարկում իր աշխատանքները։

Ուսումնական բլոգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում ուսուցումը կազմակերպվում է ուսումնական բլոգներով։ Բլոգային ուսուցումն ամրագրված է հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլաններում, ծրագրի սովորողի ուսումնառության պայմանագրում։

Դասավանդողի կամ դասարանական բլոգը ուսումնական նյութերի վիրտուալ պահոց է։ Այնտեղ են հավաքվում ուսումնական գործունեության համար անհրաժեշտ և ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութերը (աշխատանքային փաթեթներ, տեսանյութեր, աուդիոնյութեր)։

Ուսուցման երրորդ տարում ուսումնական բլոգ վարելը սովորողի ուսումնական աշխատանքն է: Դասավանդողն ու սովորողն են ընտրում, որ հարթակում (wordpress, edublogs) բլոգ բացել և վարել։

Որպես բաց տարածք՝ ուսումնական բլոգը տեսանելի է և՛ սովորողին, և՛ ծնողին, և՛ ուսուցչին, և՛ բոլոր-բոլորին, ինչն էլ տեսանելի է դարձնում սովորողի աճը, զարգացումը:

Բլոգը նաև առցանց ուսուցման, կրթական ցանցի տարածման արդյունավետ գործիք է, փորձի փոխանակման բաց հարթակ է։

Ծնողները՝ դպրոցում

Տաթև Թամազյան՝ Դասը վարում են ծնողները

Անահիտ Հարությունյան՝Ծնողական հարթակ

Քրիստինէ Հովսեփյան՝ Ապակենկարչություն. Վարպետության դաս սեբաստացի ծնող Սիրոնույշ Զաքարյանի կողմից

Կարինե Մամիկոնյան՝ Սեբաստացի ծնողը Հյուսիսային դպրոցի Artասահմանում

Դիանա Գևորգյան՝ Վարպետության դաս ծնող Գայանե Ներսիսյանի մասնակցությամբ

Գոհար Սմբատյան՝ Վարպետության դաս ծնող ատամնաբույժ Արամայիս Մաթևոսյանի կողմից

Հռիփսիմե Առաքելյան

Կարինե Խառատյան

Լուսինե Պետրոսյան՝ ծնողական հավաքի ամփոփում

Անահիտ Մելքոնյան՝ Վարպետության դաս՝բլոգավարություն

Վարպետության դաս.Յոգա

Լիլիթ Սահակյան՝ Վարպետության դաս.ատամնաբույժ մայրիկի հետ

Մարինե Մխիթարյան՝ Վարպետության դաս.Սեբաստացի ծնողը

 Լուսինե Փաշայան՝ Հանդիպում Նարէ Մանգասարյանի հայրիկի՝ Տեր Մարկոս քահանա Մանգասարյանի հետ

Իմացումի հրճվանք ծրագրային փաթեթ․ Տոներ, ծեսեր

Կարինե Մամիկոնյան
Թթուդրիկի ծես
Սեբաստացու օրեր
Երևան 2800
Ամանորյա ծես
Ձոն
Զատիկի ծես
Շարունակել կարդալ “Իմացումի հրճվանք ծրագրային փաթեթ․ Տոներ, ծեսեր”

Տեխնոլոգիա, կերպարվեստ

 1. Սեդա Վիրաբյան- Իմ Արարատ
 2. Դիանա Գևորգյան-«Գոգնոցի և գլխաշորի» ձևավորում
 3. Դիանա Գևորգյան-Ձեռնոցե տիկնիկներ
 4. Լուսինե Փաշայան-Աշնանային պլեներ
 5. Լուսինե Փաշայան-Ոչ սովորական, զարմանալի դիմանկարներ
 6. Լուսինե Փաշայան — Առցանց պատկերասրահ
 7. Տաթև Թամազյան-Տեխնոլոգիական նախագիծ
 8. Վարսիկ Աթոյան-Տերևապատկերներ
 9. Կարինե Բաբուջյան-Պլեներ Թումանյանի այգում
 10. Կարինե Մամիկոնյան-Նկարչական պլեներ բաց տանիքում
 11. Կարինե Մամիկոնյան-Բանգլադեշը սովորողի աչքերով
 12. Կարինե Խառատյան-«Սովորող-սովորեցնող»-կավե դիջիգործիքներ
 13. Կարինե Խառատյան-Կառուցողական խաղ
 14. Անահիտ Հարությունյան-Աշուն