2019 թ․ 5 տարեկանների ուսուցման ծրագիր․ շարունակությունը 2019 — 2020 ուստարում

6 տարեկանների առաջին դասարան ընդունվածներ

Ուսուցման 2-րդ տարվա ծրագրող շարունակողներ

Արևելյան դպրոց 6 տարեկաններ

Արևմտյան դպրոց 6 տարեկաններ

Հյուսիային դպրոց 6 տարեկաններ

Հարավային դպրոց 6 տարեկաններ

Քոլեջ 5 տարեկաններ

Advertisements

Մասնաժողով. 26.02

Հունվար — փետրվար ամիսներին  իրականացված նախագծեր

Ամիսիկներ. Հունվարիկ

Ամիսիկներ. Փետրվարիկ

Հունվարյան նախագծեր

Թումանյանական օրեր

Մայրենիի ստուգատես. նախագծեր, ներկայացվող աշխատանքներ