«Աիդա Պետրոսյան» փաթեթ

Մանկավարժական մոտեցումներ

Մաթեմատիկա.ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր,

2021-2022  ուս. տարի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) կրթահամալիրում իրականացվող  «Ստեղծողի  դպրոց, անհատի կրթական պատվեր, մեդիակրթություն» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Ծրագիրն իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 1-3-րդ դասարաններում։ Ծրագրի կարևոր առանձնահատկությունը ոչ առարկայական, ինտեգրված ուսուցման կազմակերպումն է:

Ծրագիրն ապահովում է  պետական կրթական չափորոշչի՝ կրտսեր դպրոցին ներկայացվող պահանջները, սովորողի անհատական կրթության իրավունքը, կրթության անընդհատությունը:

Ծրագրի իրականացումը կազմակերպվում է առկա, հեռավար, առցանց-ընտանեկան ուսուցմամբ՝  ուսումնական և հասարակական նախագծերի, ստուգատեսների, առարկայական  ֆլեշմոբերի, ծեսերի, ուսումնական ճամփորդությունների, ուսումնահետազոտական ճամբարների միջոցով՝ հիմքում ունենալով ուսումնական օրացույցը:

Շարունակել կարդալ “Մաթեմատիկա.ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար”

Մայրենի լեզու. ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր,

2021-2022 ուս. տարի

    Երեխան մայրենի լեզվի կրողն է: Նա, լավ, թե վատ, ճիշտ, թե սխալ, անընդհատ հաղորդակցվում է, ճանաչում ինքն իրեն, արտահայտում իր մտքերը, փորձում հասկանալ ու հասկանալի լինել: «Մայրենի լեզվի ուսուցում» ասվածը պայմանական է, քանզի մարդն այն յուրացնում է ամբողջ կյանքի ընթացքում:
    Կրտսեր դպրոցի խնդիրն է օգնել երեխային ճիշտ ձևակերպել  գրավոր և բանավոր խոսքը, կարողանալ արտահայտել իր հույզերը, ապրումները,  զգացմունքները և հաղորդակցվել: Մայրենիի ուսուցումը`  որպես ուսուցման հիմնական լեզու, անընդհատ է ու սերտորեն կապված է սովորողի ամենօրյա գործունեության հետ: Այն պետք է նպաստի սովորողի՝ բնականոն, անկաշկանդ, ստեղծագործ, տրամաբանող, ազատ արժեհամակարգի ձևավորմանը:
     Մայրենի լեզուն ուղղված է՝

 • սովորողի ինքնաարտահայտմանը, ինքնադրսևորմանը,
 • սեփական միտքը բանավոր և գրավոր ձևակերպելուն և արտահայտելուն,
 • սովորողի ստեղծագործական մտքի զարգացմանը:

Շարունակել կարդալ “Մայրենի լեզու. ուսումնական ծրագիր 1-3-րդ դասարանների համար”

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի 2-3-րդ դասարանների ղեկավարների լաբորատորիայի գործունեության աշխատանքային բնութագիր

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի 2-3-րդ դասարանների ղեկավարների լաբորատորիան համակարգում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2-3-րդ դասարաններում հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, իրականացման, տարածման աշխատանքները։ 

Լաբորատորիայի անդամներն են՝

 •  կրտսեր դպրոցների 2-3-րդ դասարանների ղեկավարները:

Լաբորատորիայի գործառույթներն են․

 • «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային կրթական ծրագրի մշակումը
 • «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային կրթական ծրագրով որոշված կրթահամալիրային նախագծերի, ուսումնական փաթեթների մշակումը
 • դասվարների մասնագիտական զարգացման պարապմունքների մշակումը և կազմակերպումը.
 • կրթահամալիրում իրականացվող «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային ծրագրով հանրապետության դասվարների վերապատրաստման մշակումը և կազմակերպումը, գործընկերային կապերի պահպանումը.
 • «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրով աշխատող 2-3-րդ դասարանում դասավանդող դասվարի բլոգի ուսումնասիրությունը.

Լաբորատորիայի ղեկավարը՝

 •  համակարգում է լաբորատորիայի ընթացիկ աշխատանքը,
 • վարում է լաբորատորիայի բլոգը,
 • մասնակցում է կրթահամալիրի մասնաժողովի նիստերին,
 • ամեն ամիս կրթահամալիրի մասնաժողովին ներկայացնում է տեղեկանք լաբորատորիայի գործունեության մասին,
 • կազմակերպում է ամենամսյա ֆլեշմոբների մայրենիի 2-3-րդ դասարանների և մաթեմատիկայի առաջին մակարդակի առաջադրանքների ամբողջացումը
 • կազմակերպում է մասնագիտական զարգացման պարապմունքներ, մասնագետի հետ քննարկում պարապմունքների բովանդակությունը
 • ուսումնասիրում է դասվարների բլոգները,
 • կազմում տեղեկանքներ առանձին դասվարների աշխատանքի վերաբերյալ,
 • համակարգում է «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային կրթական ծրագրով որոշված կրթահամալիրային նախագծերի իրականացումը։

Մասնաժողովի նիստ. հունիսի 29

Հունիսյան գործունեությունը բաժանված էր երկու մասի՝ ուսուցման չորրորդ շրջան. հունիսյան ճամբար և մանկավարժական բաց ճամբար:

Ուսուցման չորրորդ շրջանի ամփոփումները ներառված են 2-3-րդ դասարանների ղեկավարների ուսումնական գործունեության տարեկան ամփոփումներում: Դասվարները ուսումնական տարին ամփոփել են նաև սովորողի զարգացման բնութագրի 3-րդ և 4-րդ ուսումնական շրջանների դիտարկումները լրացնելով:

Մանկավարժական բաց ճամբար.

Մանկավարժական հունիսյան ճամբարի ընթացքում դասվարներն իրենց ընտրությամբ մասնակցեցին . հեծանվավարություն, լող, մարմնամարզություն մարզական պարապմունքների:

Հունիսի 15-ի հանդիպման ընթացքում քննարկեցինք 2020-2021 ուստարվա ամփոփման հարցերը, «Ուսումնական ամառ» նախագծային աշխատանքները, 2021-2022 ուստարվա ծրագրերին ներկայացվող պահանջները:

Պատասխանատու դասվարների հետ ամբողջացրեցինք հունիսյան ֆլեշմոբների մայրենիի 2-3-րդ դասարանների և մաթեմատիկայի առաջին մակարդակի առաջադրանքները:

Մենթոր Գևորգ Հակոբյանի հետ հանդիպումներն ուղղված էին 2021-2022 ուստարվա մաթեմատիկա առարկայի ծրագրի կազմակերպմանը: Դասվարները տիար Գևորգի հետ հանդիպումներն արդյունավետ են համարում և առաջարկում եմ 2021-2022 ուստարում շարունակել:

Մանկավարժության կենտրոնին եմ ներկայացրել․

Ուսումնական, մեթոդական, հետազոտական աշխատանքներ հուլիս-օգոստոսին․

 • Ուսումնական ծրագրերի լրամշակում
 • Ուսումնական նախագծերի, փաթեթների ամբողջացում

Ստեղծագործական խմբերի (TV, ռադիոխմբագրություններ, ամսագրեր) աշխատանքի ամփոփում

Դասարան TV, Արևմտյան դպրոց, Արմինե Գյոնջյան, Լուսինե Պետրոսյան․ ամփոփումը

Առականի TV․ Հարավային դպրոց, Մոնիկա Տոնոյան. ամփոփում

Խորոտ TV. Հյուսիսային դպրոց, Ազնիվ Մանուկյան․ ամփոփումը

«Բլոգ TV» և «Խխունջ ռադիո»ուսումնական նախագծեր. Հռիփսիմե Առաքելյան

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի 2-3-րդ դասարանների ղեկավարների լաբորատորիայի գործունեության ամփոփում

Լաբորատորիայի ստեղծած փաստացի արժեք՝ մշակումներ, ծրագրեր

Հանդիպումներ, հավաքներ

Մասնագիտական անընդհատ աջակցություն

Մենթորական հանդիպումներ Գևորգ Հակոբյանի հետ: Առաջարկում ենք 2021-2022 տարում հանդիպումները շարունակվեն:

Տեխնոլոգիական պարապմունքներ Արուսյակ Մաթևոսյանի հետ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր)

Այլ կարևոր ձեռքբերումներ

Ամսական հաշվետվություններ

Հուլիս-օգոստոսի անելիքներ

 • Առարկայական բաղադրիչների լրամշակում (պատասխանատու՝ լաբորատորիայի ղեկավար)
 • 2021-2022 ուստարվա ծրագրերի ամբողջացում. (պատասխանատուներ՝ լաբորատորիայի անդամներ)

Հաջորդ ուսումնական տարվա անելիքներ, ծրագրեր

 • Ծրագիրը լրամշակման փուլում է…

Լողի պարապմունք

Ներկայացնում է Տաթև Համբարյանը՝

Սեմինարի ընթացքում մեր դասվարները, կատարեցին լողուսուցման էլեմենտներ, ջրացատկ: Կատարելագործեցին լողալու հմտությունը, աշխատեցին այն վարժությունների վրա, որոնք դժվար էին ստացվում: Սեմինարի ընթացքում, դասվարները սովորեցին նաև, ինչպես օգնել ջրում խեղդվող սովորողին:

Հեծանվավարության պարապմունք

Մանկավարժական ճամբարի ընթացքում դասվարները մասնակցեցին հեծանվավարության պարապմունքի, որը տեղ ունեցավ Մայր դպրոցի հեծանվային ճեմուղով:

Լուսաբանումը՝ Ազնիվ Մանուկյանի

Մարմնամարզության պարապմունք

Այսօր անցկացրեցինք դասվարների մարմնամարզական պարպմունք: Դասվարները ներկայացրեցին իրենց մարզական կարողությունները՝ կատարելով մարզական տարբեր վարժություններ (շարային, ընդհանուր զարգացնող վարժություններ, կանգ թիանների վրա, կամուրջ,գլուխկոնծի առաջ վարժությունները, ցատկ ցատկացանցի վրա, զուգափայտի վրա ձգումներ):

Լուսաբանումը՝ Ռոզա Գսպոյանի

Տեսանյութը՝ Հասմիկ Ղազարյանի