«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի մշակումներ

Մարտի 23, 26 ժամը 12:00-ին աշխատանքնային խմբի առցանց հանդիպում

Իմացումի հրճվանք կրթական ծրագրի լրամշակում

Մասնակիցներ՝

  • Լուսինե Գասպարյան
  • Կարինե Մամիկոնյան
  • Մերի Գրիգորյան
  • Մանուշակ Աբրահամյան
  • Դիանա Գևորգյան

Օրակարգում՝

  • աշխատանքի ընթացքի մասին (Լուսինե Գասպարյան, Դիանա Գևորգյան — Գնահատումը կրտսեր դպրոցում, Կարինե Մամիկոնյան, Մերի Գրիգորյան — Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միջոցներ )
  • քննարկում

Ուսումնական օգտակար ռեսուրսներ՝