Մասնաժողովի նիստ 26.01

Օրակարգում՝

1․ Մասնախմբերի աշխատանքը դեկտեմբերին