Մանկավարժական ակումբի հանդիպում 13.10

Լաբորատորիայի գործունեությունը հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։