Ապրիլի 23.Դասավանդողների(դասվարների) ուսումնական բլոգների ուսումնասիրություն

Դասավանդողների(դասվարների) ուսումնական բլոգների ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրության նպատակը՝ հարցման միջոցով օգնել դասավանդողներին գտնել թերությունները և շտկել դրանք։

ա․ Համապատասխանո՞ւմ է բլոգը  դասավանդողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին

բ․ Ինչպե՞ս է իրականացվում Ընտանեկան դպրոցում սովորողի առաջադիմության հաշվառումը, գնահատումը

գ․ Դասավանդողի մասնագիտական զարգացում, ինքնակրթություն

Հարցաթերթիկը կազմել է Լուսինե Ալեքսանյանը

Վերլուծությունը ներկայացնում է Լուսինե Փաշայանը Շարունակել կարդալ “Ապրիլի 23.Դասավանդողների(դասվարների) ուսումնական բլոգների ուսումնասիրություն”