5 տարեկանների երգարան

ԱՐԵՎՆԵՐԻ ՇԱՐ

ԱՐև, ԱՐև, ԴՈՒ՛Ս ԱՐԻ

Արև, արև, դու՛ս արի
Արև, արև, դո՛ւս արի,
Հերն ու մերդ էկել են,
Թուր ու թվանք բերել են,
Գոմշի ոտին տվել են,
Թե դուս կգաս՝ քե՜զ կտամ,
Թե դուս չես գա՝ շան ու գիլի փա՜յ կանեմ:

ԱՐԵԳԱԿ

Արև, արև, ե՛կ, ե՛կ,
Զիզի քարին վեր եկ,
Սև-սև ամպեր, հեռացեք,
Արևին ճամփա տվեք:
Թողեք՝ նա գա մեզ մոտ,
Նրա լույսին ենք կարոտ,
Կարմիր արև, ե՛կ, ե՛կ,
Նախշուն քարին վե՛ր եկ:
Արևն հաղթեց ամպերին,
Շողքը գցեց սարերին,
Զիզի քարը, տե՛ս, տե՛ս,
Պսպղում է ոսկու պես:
Սիրուն արև, մի՜շտ եկ,
Զիզի քարին վե՛ր եկ:

ՃՆՃՂՈՒԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Ճընճըղկնին շատ պըզտըկնին

Ճընճըղկնին շատ պըզտըկնին,
Տանարը, նանարը, նանար, նար.
Լապըստկնին բաց աչվընին,
Տանարը, նանարը, նանար, նար:
Աղվըսնին էրկեն պոչիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար.
Գելանին սուր ակըռնիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար:
Կաքավնին նախշուն թևիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար.
Ջահիկնին սև թեբուրնիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար:
Լագլագնին էրկեն վըզիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար.
Կռունկնին էրկեն ոտնիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար.
Կատվընին սուր աչվընիր,
Տանարը, նանարը, նանար, նար:

ԿՈՏ ՈՒ ԿԵՍ

Կոտ ու կես կորեկ ունեմ ցանելու համար,
Ճնճղուկներ թռան եկան ուտելու համար,
Կռացա քար վեր առա զարկելու համար:

Ա՛յ ճնճղուկիկ,
Կարմիր տոտիկ,
Սիպտակ փորիկ,
Ուտեն կուտիկ,
Խմեն ջրիկ
Առվի եզրիկ,
Պստիկ-մստիկ,
Փախչեն երթան ման գալու համար։

Թըռան, գացին բերդի տանիս գանգըտելու համար,
Ղասաբներ ժողվան եկան դեղմաշկի համար,
Երեցներ ժողվան եկան օրհնելու համար:

Ա՛յ ճնճղուկիկ,
Կարմիր տոտիկ,
Սիպտակ փորիկ,
Ուտեն կուտիկ,
Խմեն ջրիկ
Առվի եզրիկ,
Պստիկ-մստիկ,
Փախչեն երթան ման գալու համար։

Ըռեսներ ժողվան եկան խորվածի համար,
Գուսաններ ժողվան եկան գովելու համար,
Ազաբներ ժողվան եկան թամաշի համար:

Ա՛յ ճնճղուկիկ,
Կարմիր տոտիկ,
Սիպտակ փորիկ,
Ուտեն կուտիկ,
Խմեն ջրիկ
Առվի եզրիկ,
Պստիկ-մստիկ,
Փախչեն երթան ման գալու համար։

Ծընգըլը, մընգըլը

Ծընգըլը, մընգըլը ծընգըլը, մընգըլը, ծի՜վ, ծի՜վ:
Փուշիկ տվի, լոշիկ առա,
Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Լոշիկ տվի, գառնիկ առա,
Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Գառնիկ տվի, հարսիկ առա,
Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Հարսիկ տվի, սազիկ առա,
Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Սազիկ առա, աշուղ դառա,
Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ:
Ծընգըլը, մընգըլը ծընգըլը, մընգըլը, ծի՜վ, ծի՜վ:

ՏԻՏՈԽԻԿ

Տիտոխիկ, տիտմարոխիկ,
Զուռնափչիկ, Թուխմանուկիկ,
Եփե գաթա ու կուլուճա,
Եղը վըրեն կըպըճպըճա,
Ուտա իդա, խըմա իդա,
Էլնա, ինա:-
Վի՞ր տուն իջնա:
Նուբարի տու՜ն:
Էս՝ Նուբար,
Էս՝ կատուն,
Էս՝ մուկիկ,
Էս՝ լորիկ,
Թըռավ, գնաց,
Թը՜ռ, թը՜ռ, թը՜՜՜ռռռռ…

 

ՀԱՑ ԹԽԵԼՈՒ ՀԱՇՎԵՐԳԵՐ

ՔՈՒՐԻԿ ԶԻԶԻ

Քուրիկ Զիզի, կայնի, խաղա, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, նստի, խաղա, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, թեշիկ մանի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, ալուր մաղի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, խմոր շաղի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, թոնիր վառի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, հացը թխի, լե, լե, լե, աշե:

ԳՈՒՆԴ ԱՆԵՄ

Գունդ անեմ, գունդ անեմ, գունդ անեմ,
Տապ անեմ, ալուր ցանեմ, տապ անեմ, տապ անեմ,
Գունդ բացեմ, գունդ բացեմ, գունդ քցեմ, գունդ քցեմ,
Բատատին քցեմ, թոնրին խփեմ, հաց հանեմ, հաց հանեմ:
Գունդ անեմ, գունդ անեմ, գունդ անեմ:

ՏԱՏԻԿ ԶԱԼՈՒՐ ԿԸ ՄԱՂԵՐ

Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր մազերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր հոնքերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր թշերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր դոշերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր ուսերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր թևերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր թաթերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր բըտըվնուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր փեշերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր ոտքերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Տատիկ զալուր կըմաղեր:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԳԵՐ

ՍԱՆԴԻ ԵՐԳ

— Հախչա, հուխչա,
— Հախչա, հուխչա.
— Աղջի՝
— Հարսի,
— Հարսը՝
— Թարս ի,
— Մերը՝
— Մերս ի,
— Հերը՝
— Հերս ի,
— Քուրը՝
— Քուրս ի,
— Պապը՝
— Թարսի,
— Թոռը՝
— Յարս ի,
— Հե՛ ջան,
— Հարսի,
— Հե՛ ջան,
— Յարս ի:
— Հախչա, հուխչա,
— Հախչա, հուխչա.
— Հարսի՝
— Աղջի,
— Սիրտը՝
— Ա՛խ չի,
— Բողկը՝
— Աղ չի,
— Սերը՝
— Խաղ չի,
— Փեսեն՝
— Կաղ չի,
— Բեղը՝
— Կախ չի,
— Սիրտը՝
— Պաղ չի,
— Առնի՝
— Փախչի,
— Ճամփով՝
— Բաղչի,
— Հե՛ ջան,
— Կաղ չի,
— Հե՛ ջան,
— Փախչի:
— Հախչա, հուխչա,
— Հախչա, հուխչա:

ՀԵՓ-ՀՈՓ

Լանջի հողին, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Հացն ա կողին, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Ուտեմ համեմ, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Ցորեն ծամեմ, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Լուսնակ գիշեր, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Տափակ կըտեր, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Աննա խանում, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,
Քունդ ա տանում, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ:

ՀԱՐԻ, ՀԱՐԻ ԽՆՈՑԻ

Հարի, հարի, խնոցի,
Մեջդ բարի, խնոցի,
Ունկդ բարակ, խնոցի,
Մեջդ կարագ, խնոցի:
Փլավ կեփեմ՝ եղ չըկա,
Փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,
Հարի, հարի, խնոցի,
Մեջդ բարի, խնոցի

ՋԱՂԱՑՍ ՄԱՆԻ, ՄԱՆԻ

Ջաղացս մանի մանի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ցորենը ալյուր անի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ջաղցի քարեր չըխկչըխկա
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Քունս անուշ կտանի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Աղունը փոշի փոշի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ալրատունը կհոսի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ախպեր ջան խուրջինդ բեր
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ածենք լուսը ալուրի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ջաղացս մանի մանի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:
Ցորենը ալյուր անի
Չըխկ չըխկ
Հա չըխկչխկա:

ԿԻԿԼԻԿՈ

Կիկի կիկի կիկլիկո, խորոզ տարան Կիկլիկո.    Վայ~…….
Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

1.Տարան գցին ամբարը,
Վերին դրին մեծ քարը.
Վայ, իմ խորոզ Կիկլիկո,
Նխշուն խորոզ Կիկլիկո      Վայ~……..
Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

2.Կատար ուներ արեգակ
Ձենը զնգուն, քան զանգակ,
Վայ ,իմ խորոզ Կիկլիկո
Նխշուն խորոզ Կիկլիկո      Վայ~……..
Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

ՁԻՈՒԿ

Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Վազե՛, ձիո՛ւկ, հո՛պ,
Քարեն վեր, Դարեն վեր,
Սիրուն ձիուկ, Դեպի լեռ.
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ:
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ:

Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Գետեն անցիր ափ,
Մի՛ վազեր, Մի՛ կոտրեր,
Կարմիր ձիուկ, Իմ ոտներ.
Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Ա՛փ, ա՛փ, ա՛փ:
Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Ա՛փ, ա՛փ, ա՛փ:

Պռո՛ւ, պռո՛ւ, պռո՛ւ,
Այժմ կեցիր դու,
Ու արի, կեր գարի,
Գիրո՛ւկ ձիուկ Քաջարի.
Պռո՛ւ, պռո՛ւ, պռո՛ւ,
Դո՛ւ, դո՛ւ, դո՛ւ:
Պռո՛ւ, պռո՛ւ, պռո՛ւ,
Դո՛ւ, դո՛ւ, դո՛ւ:

ԵՂՆԻԿ

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր սարն ես արծել:
-Ասիս-Մասիս սարն եմ արծել:
-Եղնի՛կ, դու ո՞ր ջուրն ես խմել:
-Սառն աղբյուրի ջուրն եմ խմել:

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր սարն ես քնել:
-Հայոց Անի սարն եմ քնել:
-Եղնի՛կ, դու ո՞ր ծառն ես քերվել:
-Ծառ խընկենի ծառն եմ քերվել:

 

ԿԱՔԱՎԻ ԳՈՎՔԸ

Արև բացվեց թուխ ամպերեն,
Կաքավ թըռավ կանաչ սարեն,
Կանաչ սարեն՝ սարի ծերեն,
Բարև բերավ ծաղիկներեն.
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,
Նախշուն կաքավիկ։

Քո բուն հյուսած ծաղիկներով՝
Շուշան, նարգիզ, նունուֆարով,
Քո տեղ լըցված ցող ու շաղով,
Քընես, կելնես երգ ու տաղով.
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,
Նախշուն կաքավիկ։

Քո թև փափուկ ու խատուտիկ,
Պըստի կըտուց, կարմիր տոտիկ,
Կարմիր-կարմիր տոտիկներով,
Կըշորորաս ճուտիկներով.
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,
Նախշուն կաքավիկ։

ԱԽ ԻՆՉ ԼԱՎ Է

ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԵՐԳԵՐ

ՀԵ՜Յ, ԻՄ ՆԱԶԱՆ

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:
Լուսնի լուսնակը ես եմ,
Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Ծովի ձըկնակը ես եմ,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան.
Գիշերով փախչող աղջիկ,
Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Հետիդ ընկերը ես եմ,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:
Արտի միջակը խոտ է,
Ծաղիկը խընկահոտ է,
Էրթանք ծաղիկ քաղելու,
Քանի Համբարձում մոտ է:

ՄԱՆԻ ԱՍԵՄ ՈՒ ՇԱՐԵՄ

Մանի ասեմ ու շարեմ,
Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,
Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ,
Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:
2. Ծաղիկ ունեմ նարընջի,
Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,
Տըղա, վեր արի փընջի,
Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
3. Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,
Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,
Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,
Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
4. Ծաղիկ ունեմ` ալա յա,
Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,
Ալա չի, ալվալա յա,
Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
5. Արևը կամար-կամար,
Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,
Կապել ես ոսկե քամար,
Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
6. Սարեն կըգա ձիավոր,
Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,
Մեր տունը չարդախավոր,
Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
7. Հըրես եկավ իմ աղբեր,
Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,
Երեք օրվա թագավոր,
Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

ԱՅ, ԱՐևԸ, ԱՐևԸ

Այ արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:
Խընձորը ծառի վըրա,
Այ արևը, արևը,
Սոխակը սարի վըրա:
Ում տամ տանի բարևը:

Այ արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:X2

Արև ելավ էն սարից,
Այ արևը, արևը,
Կաքավ կանչեց էն քարից:
Ում տամ տանի բարևը:

Այ արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:X2

Հենց որ ծագի արևը,
Այ արևը, արևը,
Քեզի ղըրկեմ բարևը:
Ում տամ տանի բարևը:

Այ արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:X2

 

ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԵՐԳԵՐ

ԶՆԿԼԻԿ

Զնկլիկ օրոճ եմ շարել,
Զնկլիկ գոտիս եմ կապել:
Զնկլիկ պատը ծակեցին,
Զնկլիկ հարսին հանեցին :
Տարան թող տանին,
Զատկին կբերեն:
Տարան թող տանին,
Զատկին կբերեն:Հարսին հանին քողերով,
Զնկլիկ կարմիր սոլերով:
Զնկլիկ նախշուն թաթերով,
Զնկլիկ դեղին մոմերով:
Տարան թող տանին,
Զատկին կբերեն:
Տարան թող տանին,
Զատկին կբերեն:

ԱՅ, ՖՈՌԿԱ

Այ ֆոռկա, ֆոռկա, ֆոռկա
էսօր մեր տուն հարսնիս կա:
Էսօր մեր տուն հարսնիս կա,
Կոլոտ փեսուն բեղ չկա:
Այ ֆոռկա, ֆոռկա, ֆոռկա
էսօր մեր տուն հարսնիս կա:
Թավեն ծակ է եղ չկա,
Փեսեն եկավ տեղ չկա:
Այ ֆոռկա, ֆոռկա, ֆոռկա
էսօր մեր տուն հարսնիս կա:

ՊՍԱԿ, ՊՍԱԿ

Պսակ-պսակ
Տիկնի պսակ.
Փեսեն էկավ՝
Լիքը քսակ,
Տիրնանինե, տիրնանինե,
Զուռնի ձենը
Գեղով մին է…

Բոյը՝ չինար,
Մեջքին՝ քամար,
Աչքերը՝ ծով,
Ունքը կամար,
Տիրնանինե, տիրնանինե,
Զուռնի ձենը
Գեղով մին է…

ՀՈՅ, ՄԱՐԻԱՄ

Հոյ Մայրամ, Մայրամա,
Հոյ Մայրամա, Մայրամա:
Մայրամ, արի էս պարը,
Հոյ Մայրամ, Մայրամա,
Մեզ համար կասեմ խաղը,
Հոյ Մայրամա, Մայրամա:
Ծաղիկ ունիմ, ալա է,
Ալա չէ, ալվալա է,
Մայրամ, Մայրամ քուր ունիմ,
Նռան հատիկ, լալա է:
Լուսնակը բոլորել է,
Ամպի մեջ մոլորել է,
Մայրամի պարի համար
Զուռնաչուց խըռովել է:

ՏՐնԴԵԶԻ ԵՐԳԵՐ, ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԵՐԳԵՐ

ՍԱԹՈՅԻՆ ԳՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՆՔ ԵԿԵԼ

Աղջի, ինչ լավ նազ ունիս,
Սաթոյին գովելու համար ենք եկել,
Չորեք դիմաց մազ ունիս,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել,
Խունջիկ-մունջիկ մի անի,
Սաթոյին գովելու համար ենք եկել
Մեր տուն գալու կամ ունիս,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել:
Սարի ետև տուն ունիմ,
Մեջը ոսկի սուն ունիմ:
Աչքերըդ անգին քար են,
Ունքերըդ մարդ կըվառեն,
Բարակ, նազուկ մատներըդ
Իստակ սիպտակ մարմար են:

 

ԹԱԳՎՈ՛ՐԻ ՄԵՐ,  ԴՈ՛ՒՍ ԱՐԻ

Թագվո՛րի մեր, դո՛ւս արի,

Տես քեզ ինչե՞ր ենք բերե,

Թագվո՛րի մեր, դո՛ւս արի,

Քեզ նուշ, անուշ ենք բերե:

Վարդ ոււ ծաղիկ ենք բերե,

Մեխակ, շուշան ենք բերե:

Քե տախտ ավլող ենք բերե,

Կովեր կթող ենք բերե,

Բեր գընացող ենք բերե,

Լըվացք արող ենք բերե:

 

Սարի կաքավ ենք բերե,

Սարի եղնիկ ենք բերե,

Կեր-խում անող ենք բերե,

Քեզ զարդարող ենք բերե:

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ Է, ԳԱՐՈՒՆ Է

կրկն. Համբարձում է, գարուն է,
Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,
Մեր վիճակը սիրուն է,
Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:
2. Էս գիշեր լուսը տեսա,
Իմ յարը դուսը տեսա:
3. Կայնել ես վարդի հովին,
Քամին տա ծոցիդ մովին:
4. Ամեն քեզի տեսնելիս,
Համ՝ Համբարձում, համ՝ Զատիկ:
5. Աստված կյանք տա ամենքին,
Ուրախ կլնի էս տարին:
6. Մանի ասեմ ու շարեմ,
Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ:

ԱՂՋԿԵՐՔ ՊԱՐ ԲՌՆԵՑԵՔ

Աղջկե՛ք, պար բռնեցեք,
Արմիկի երես գովեցեք:
Ա՜յ երես, շարմաղ երես,
Դու մեզ չթողնես սևերես:
Աղջկե՛ք, պար բռնեցեք,
Արմիկի աչեր գովեցեք:
Ա՜յ աչեր, սիրուն աչեր,
Արևի պես փայլու աչեր:
Աղջկե՛ք, պար բռնեցեք,
Արմիկի կռներ գովեցեք:
Ա՜յ կռներ, ուժեղ կռներ,
Դուք կշարժեք մեծ-մեծ լեռներ:
Աղջկե՛ք, պար բռնեցեք,
Արմիկի հասակ գովեցեք:
Ա՜յ հասակ, բարձր հասակ,
Քեզ կվայելե դափնեպսակ:

ԶԱՏԿԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ

ԿԱՐԿԱՉԱ

Կրկնակ.         Կարկաչա, կարկաչա,
Կարին կաչա, կարկաչա

Կարմիր կովեն կաթ կուզեմ,
Կարմիր կովեն եղ կուզեմ,
Սև հավեն էլ հավկիթ կուզեմ,
Կարմիր հավկիթ ներկել կուզեմ:
Կրկնակ.         Կարկաչա, կարկաչա,
Կարին կաչա, կարկաչա

Կարմիր հավկիթ դուրս բերեք,
Թուխ հավի հավկիթ բերեք,
Ով որ կտա, թող շեն մնա,
Ով որ չտա՝ չոր չորանա:

Կրկնակ.         Կարկաչա, կարկաչա,
Կարին կաչա, կարկաչա

Ով որ չտա իմ հավկիթներ,
Մուկն ու կատուն՝ իրենց թթուն,
Ով որ ընձի հավկիթ կտա,
Աստված նրան հազար թող տա:

Կրկնակ.         Կարկաչա, կարկաչա,
Կարին կաչա, կարկաչա

ՃՈՐ ՊԱՐ

Օր պար, ճոր պար,
Ոսկե գնդին բարեբար,
Մեծ պա՛պ, արի գողտուկ տա՛ր,
Շատ պզտիկ է, չէ՛, չենք տա:

Ճոր անենք, ճոր պար անենք,
Ոսկե թախտին պար անենք,
Զատկին մենք նոր շոր կարենք,
Սա էլ մաշվի՝ նորն անենք:

ԶԱ՛ՐԿ,  ԲՈԼՈՃԻԿ

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,
Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Ճաշիկ, դու պաղի,
Սարակ դու քաղի:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,
Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Զատկե զատիկ է,
Նավակատիկ է:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,
Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Զատկե զատիկ է,
Չամչե հատիկ է:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,
Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Զատկի ձուն ներկի,
Դրկիցին տվի:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,
Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

ՅԱԼԱԼԻ

Յալալի, Տերն հարություն է առել,
Յալալի, հավը կարմիր է ածել,
Յալալի, Պողոսն երազ է տեսել,
Յալալի, Պողոս, երազդ ի բարին,
Յալալի, շնորհավոր  ձեր Զատիկ
Յալալի ձեր Զատիկ ու մեր Զատիկ:
Յալալի

ԽՆԿԻ ԾԱՌ

Մեր դըռանը խընկի ծառ,
Գյուլու՜մ ջան,
Ձեր դըռանը խընկի ծառ,
Գյուլու՜մ ջան,
Խընկենին ա բերել բար,
Գյուլու՜մ ջան,
Իմ խորոտիկ պըզտիկ յար,
Գյուլու՜մ ջան:

ԽՆԿԻ ԾԱՌԸ ԾԱՂԿԵԼ Է

Խնկի ծառը ծաղկել է,
Համոն տակը քնել է,
Խնկի ծառ, խնկի ծառ,
Խնկի ծառը Աստծո գառ:
Մեր դռանը խնկի ծառ,
Նախշուն բլբուլ վրեն թառ,
Խնկի ծառ, խնկի ծառ,
Խնկի ծառը Աստծո գառ:

ՋԱ՜Ն, ԳԱՐՈՒՆ Է

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,
Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 1. Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,
  Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է:

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,
Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 1. Սարի փեշին ձնծաղիկ, գարուն է,
  Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է:

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,
Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 1. Հալվել է ճերմակ ձունիկ, գարուն է,
  Վազել է պաղ-պաղ ջրիկ, գարուն է:

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,
Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 1. Վազել է պաղ-պաղ ջրիկ, գարուն է,
  Լցվել է բարակ առվիկ, գարուն է:

 

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,
Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

ԳՆԱՑԵՔ, ՏԵՍԵՔ

Գնացեք, տեսեք` ով է կերել թուփը,
Գնացին, տեսան` այծն է կերել թուփը:
Այծն ու թուփը,
Թուփն ու այծը,
Ձեզ` բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:

Ձեզ` բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:

Գնացեք, տեսեք` ով է կերել այծը,
Գնացին, տեսան` գայլն է կերել այծը:
Գայլն ու այծը,
Այծն ու թուփը,
Ձեզ` բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:
Ձեզ` բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:

Գնացեք, տեսեք` ով է կերել գայլը,
Գնացին, տեսան`արջն է կերել գայլը:

Արջն ու գայլը,
Գայլն ու այծը,
Այծն ու թուփը,
Ձեզ` բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:

Ձեզ` բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:

 

 

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԵՐԳԵՐ

ՓԱԹ, ՓԱԹ, ՓԱԹԻԼՆԵՐ

Ամպը բացեց դուռը մեծ,
Փաթիլները թափվեցին,
Երգով, պարով, ծիծաղով
Ճյուղերին նստոտեցին:

Կրկնակ
Փաթ, փաթ, փաթիլներ,
Երգող, պարող փաթիլներ:

Քամին եկավ պարելով,
Փաթիլին խուտուտ տվեց,
«Հա, հա, հա, հա» երգելով՝
Փաթիլներին թռցրեց:

Կրկնակ
Փաթ, փաթ, փաթիլներ,
Երգող, պարող փաթիլներ:

Իրար վրա շարվեցին,
Մի մեծ բլուր կազմեցին,
Քամին սուլեց, պտտվեց,
«Փաթիլներով պար» բռնեց:

Կրկնակ
Փաթ, փաթ, փաթիլներ,
Երգող, պարող փաթիլներ:

ԶԱՐ, ԶԸՆԳԸ

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,
Պարենք գիշեր լուսընկա:
Էս գիշեր` լուսնակ գիշեր,
Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,
Ձուն էկեր` գետին նախշեր,
Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,
Էլի պարը բոլորավ,
Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,
Քուրըս միջին մոլորավ,
Պարենք գիշեր լուսընկա:
Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,
Պարենք գիշեր լուսընկա:

ԲԱՍԵՆ ԲԱՐԻ

Բասեն բարի, Բասեն բարի,
Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի,
Տղա՛, արի, բռնե, պարի,
Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, Նուբարի:

Բասեն բարի, Բասեն բարի,
Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի,
Աղջի, արի, բռնե, պարի,
Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, Նուբարի:

Երկու գնա, երեք արի,
Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի,
Տղա, արի, բռնե, պարի,
Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, դոմբարի:

Արի՝ խաղանք էս դոմբարին,
Բասեն բարի, Բասեն բարի,
Ինչքան ուրախ է էս տարին,
Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, դոմբարի:

ՏՈՆԱԾԱՌ ՋԱՆ

Տոնածառ ջան, տոնածառ
Ի՜նչ սիրուն ես ու պայծառ,
Էս ի՜նչ լավն է, էս ի՜նչ լավն է,
Չորս կողմը լույս ու փայլ է:

Կարմիր աստղ գագաթին,
Ծառի տակ՝ Ձմեռ պապին,
Էս ի՜նչ լավն է, էս ի՜նչ լավն է,
Չորս կողմը լույս ու փայլ է:

ԱՅ ՔԵԶ, ԱՅ ՔԵԶ ՏՈՆԱԾԱՌ

Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ,
Համով, հոտով տոնածառ,
Զարդարել ենք տոնածառ,
Քաղցրահամ ու շատ պայծառ:

Քաղցր չամիչ, համեղ նուշ,
Տանձ ու խնձոր քաղցրանուշ,
Չրեր մրգեր, դեղձ ու նուռ ,
Ու մի կոկոս անչափ լուռ:

Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ,
Համով, հոտով տոնածառ,
Զարդարել ենք տոնածառ,
Քաղցրահամ ու շատ պայծառ:

Գաթա ու տորթ ենք բերել,
Փայլուն խաղող ենք շարել,
Երգեր հազար, հազար միրգ,
Քեզ ականջօղ ենք արել:

Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ,
Համով, հոտով տոնածառ,
Զարդարել ենք տոնածառ,
Քաղցրահամ ու շատ պայծառ:
Մրգով, գաթով, շատ համեղ,
Տանածառ ես, թե սկուտեղ:

ԱԽ ԻՆՉ ԼԱՎ ԵՆ

Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վըրա
Անցնում օրերն, անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Անըրջային, թեթևասահ
Ամպ ու հովերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Ահա բացվեց թարմ առավոտ
Վարդ է թափում սարին-քարին,
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,
Շընչում բուրմունք եդեմային։

Ա՜խ, ի՜նչ հեշտ են սարի վըրա
Սահում ժամերն անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Շըվին փըչեց հովիվն ահա―
Աղջիկն ու սերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

 ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱՎՈՏ

Բարի լուսի զանգեր զարկին
Զընգզընգալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ.
Լուսը բացվեց մեր աշխարհքին
Ճըղճըղալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Հովտում առուն խոխոջում է
Գըլգըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ.
Քամին բարակ շընկշընկում է
Զըլզըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Կռունկն եկավ երամ կապած
Կըռկըռալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Կաքավ քարին տաղ է կարդում,
Կըղկըղալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Հարսն ու աղջիկ հանդերն ելան
Շորորալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ.
Ծաղկանց բուրմունքն անմահական
Սըլսըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s