Գարնանային «Մուտք ճամբար»․ հեռավար աշխատանք

Հեռավար աշխատանք մաթեմատիկայից Գևորգ Հակոբյանի հետ

  • ընթեցել  Ռիչարդ Ֆեյնմանի հոդվածները «Դպիր» ամսագրում
  • պատրաստել սլաքավոր ժամացույցի մոդել, որ հնարավոր լինի սլաքները շարժել: Սլաքների շարժման կախվածությունը պետք է նույնը լինի, ինչ սովորական ժամացույցում:
  • Հարցերի դեպքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով կապ հաստատել մասնագետի՝ Գևորգ Հակոբյանի հետ. gevorg@mskh.am

Հեռավար աշխատանք մայրենի լեզվից Մարիետ Սիմոնյանի հետ