Սովորողի գործունեության գնահատման թերթիկ․ 2018-2019 ուստարի

Նախագիծ

Սովորողի գործունեության գնահատման թերթիկը  ներառում է տվյալ դասարանի կարողությունների և հմտությունների  (ուսուցման 1-ին և 3-րդ շրջաններ), ձմեռային և ամառային ստուգատեսային գործունեության (ուսուցման 2-րդ և 4-րդ շրջաններ) նկարագիրը։ Շարունակել կարդալ “Սովորողի գործունեության գնահատման թերթիկ․ 2018-2019 ուստարի”