Նոյեմբերիկ

1-ին շաբաթ՝ Ճամփորդական ստուգատես

2-րդ շաբաթ՝ Լինում է, չի լինում. հեքիաթների ստուգատես 

3-րդ շաբաթ՝ Համակարգչային հմտությունների ստուգատես

4-րդ շաբաթ՝ Մարզառոդարիական ստուգատես

Շարունակել կարդալ “Նոյեմբերիկ”