Նախագծեր

2019-2020 ուսումնական տարի

«Ես»ուսումնական նախագիծ

Սեբաստացու օրեր․ կրթահամալիրի տոն

Թթուդրեք

Լավաշթխիկ

Խնկոյանական օրեր

Ուսումնական աշուն

Շարոցթաթխիկ

2018-2019 ուսումնական տարի

Ուսումնական ագարակ

Բնագիտական նախագծեր

Երևան 2800

«Ես նախագիծ»

«Տիեզերք» նախագիծ

Խնկոյանական օրեր

Թթուդրիկ

Լավաշթխիկ

Ուսումնական աշուն

Դեկտեմբերյան նախագծեր

Թումանյանական օրեր

Աղայան + Ռոդարի (Աղայանական-ռոդարիական օրեր)

«Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես

Ուսումնական գարուն